Håll Sverige Rent sommaren 2014


Sommaren 2014 var Håll Sverige Rent uppdraggivare till ett spökgarnsreningsprojekt utanför Ystad och Österlens kust.

10 dagar jobbade 7 dykare, 1 filmare, 1 representant från Håll Sverige Rent och en "allt i allo" för att rensa och bärga spökgarn från 8 vrak utanför Ystad och Österlens kust.

Nästan 5.000 meter spökgarn bärgades, tyvärr flera med enorma mängder fisk i olika förruttnelsestadier.


Det positiva är att de nu inte fiskar vidare!