UTMÄRKELSER

Ystad miljöpris 2015


Prismotiveringen lyder:

"Patrik Juhlin har med sitt enorma miljöengagemang för det som finns under ytan uppmärksammat många personer och organisationer på den stora miljöförstöring som sker med spökgarn i våra hav. Fiskegarn som fastnar på vrak och i rev, s k spökgarn, är en dödsfälla för de fiskar, tumlare, sälar och sjöfåglar som fastnar i garnen och går en plågsam död till mötes. För besöksnäringen är vraken en ännu oexploaterad aktivitet men med spökgarn på vraken finns flera säkerhetsrisker för dykare och dykarrangörer. Patrik har arbetat aktivt för att belysa spökgransproblematiken i olika projekt, både nationellt och internationellt, och därigenom ökat miljömedvetenheten och belyst det som finns under vår havsyta."


LÄNK TILL YSTAD.SE

Årets Vardagshjälte 2014


"Han har prisats för sina insatser med att rensa Östersjöns botten från gamla nät. I dag fick han ta emot utmärkelsen Årets vardagshjälte framröstad av Lokaltidningens läsare.

Dykaren Patrik Juhlin jobbar både på svenska och internationella vatten med bärgning, bogsering och muddring på havets botten.


Under sitt arbete under ytan insåg Patrik Juhlin för många år sedan vilket växande problem det var att gamla vrak drar till sig kringdrivande garn som lossnat från fiskebåtar.

– Garnen fiskar i all evighet men all fångst dör. Det är en stor fråga för alla länder kring Östersjön och jag hoppas att myndigheterna får upp ögonen för frågan, säger Patrik Juhlin."


LÄNK TILL LOKALTIDNINGENS ARTIKEL

Vattenvårdspris för arbete med Spökgarn 2014


I maj 2014 utnämndes Patrik, Pdyk, Juhlin och Joakim Odelberg som motagare av Vattenvårdspriset från Sydkustens Vattenvårdsförbund.


Med motiveringen:

"-  Pristagarna har synliggjort ett enormt problem som är i princip helt okänt på grund av att det sker under ytan. När förståelsen för detta miljöproblem ökar hoppas vi att människors beteende ändras. Patrik och Joakim visar att trots att problemen med spökgarn nästintill är oändliga så är det möjligt att göra något åt det, säger Mona Olsson Skog, miljöstrateg på Ystads kommun."

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vattenvaardspris-foer-arbete-mot-spoekgarn-999173